Doe mee

Kunt u zich helemaal vinden in de idealen van ons verkiezingsprogramma? Vindt u een sociale, groene en duurzame gemeente belangrijk? Wordt dan lid! We zijn ook altijd blij met actieve leden die GroenLinks Achtkarspelen willen komen versterken. 

Dit jaar zijn er weer verkiezingen op 21 maart 2018 voor de gemeenteraden in ons land. Zo ook in Achtkarspelen en GroenLinks heeft op dit moment daar geen zetels. GL wil de schouders er flink onder zetten om dit wel mogelijk te maken. GL wil laten zien dat Achtkarspelen echt groener en socialer kan! 

Ondanks dat we laat aan de slag zijn gegaan, zijn we er toch in geslaagd via oproepen in de lokale nieuwsbladen zeven personen te vinden, die bereid waren om voor GroenLinks op de kandidatenlijst te willen staan. Na te zijn gehoord door de Kandidatencommissie (KC) zijn zij door deze commissie aan het bestuur voorgedragen. En uiteindelijk konden de leden op de ALV van 21 november 2017 met de voordracht van de kandidaten en hun plaats op de kandidatenlijst instemmen. Wie de kandidaten zijn, kunt je elders op deze website vinden onder:  MENSEN

Zou jij nu ook je steentje op enigerlei wijze willen bijdragen aan GroenLinks in Achtkarspelen, neem dan contact met ons op via:  secgroenlinks8ktdiel@gmail.com.